Trademark symbol ™

Барааны тэмдгийн тэмдэг болох ™ нь үг, хэллэг, тэмдэг, логог барааны тэмдэг гэж үзэж байгааг илэрхийлэхэд ашиглагддаг. Тэмдгийг төрийн зохих байгууллагад албан ёсоор бүртгүүлээгүй байсан ч брэнд, бүтээгдэхүүний нэр, лого, уриа лоозонг эзэмших эрхийг баталгаажуулахад ихэвчлэн ашигладаг. Энэхүү тэмдэг нь эзэмшигч нь тэмдгийг өөрийн барааны тэмдэг гэж үздэгийг бусдад мэдэгдэх бөгөөд бусдад үүнийг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахаас сэргийлэхэд тусалдаг. Гэсэн хэдий ч, бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн тэмдэг (®) -ээс ялгаатай нь барааны тэмдгийн тэмдэг нь тухайн тэмдгийг албан ёсоор бүртгүүлсэн гэсэн үг биш юм.