Байгууллагын танилцуулга /брошур/-ын эх бэлтгэл

Эх файл:

  • Adobe Photoshop, .psd файл
  • Зурган файл, .jpg, 400 dpi
  • Нягтрал 400 dpi /Dots per inch/

Захиалга өгөх

 


ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРВАЙХЭЭР ХОТЫН “А“ ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ШИНЭ АРВАЙХЭЭР
СУУРЬШЛЫН БҮСЭД “GARDEN VILLA” TOWN HOUSE-ЫГ ЦОГЦЛООЛОО

“Номадик” рестораны захиалгаар Улаанбаатар хотын “Newcon” ХХК-ний архитекторын зураг төслийн дагуу
Өвөрхангай аймгийн “ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЖИЛ”-тэй уялдуулан дэд бүтэц
хөгжсөн, шинэ бүтээн байгуулалт өрнөж буй хотын “А” зэрэглэлийн бүсэд “GARDEN VILLA” town house-ыг бүтээн
байгуулахаар төлөвлөлөө.

“GARDEN VILLA” town house нь байрлал сайтай бөгөөд харааны өнцгийг нарийн тодорхойлон, нарны гэрлийг өрөө
тус бүрт тусгахаар төлөвлөсөн.

 

Захиалга авах:
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр хот 5-р баг “Номадик” ресторан
Утас: 89079190, 98117456, 89055855

 

You may also like