“Электрикал Бюлдинг Нэтворк” ХХК

Байгууллагын лого, логоны стандарт

I. ЛОГОНЫ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
1.1 Логоны хэмжээ, харьцаа
1.2 Логоны үндсэн өнгө
1.3 Логог хар, цагаан өнгөөр хэрэглэх
1.4 Өнгөнпй хэрэглэх харьцаа

II. ҮСГИЙН ШРИФТ
2.1 Үсгийн шрифт /Үндсэн/
2.2 Үсгийн шрифт /Туслах/

III. ЛОГОГ ХЭРЭГЛЭХ СТАНДАРТ
3.1 Логог дэвсгэр фонтой хэрэглэх
3.2 Логонд хориглох зүйлүүд

Эх файл:

  • Corel Draw, .cdr файл
  • Adobe Photoshop, .psd файл
  • Portable Document Format, .pdf файл
  • Portable Network Graphics, .png файл
  • Зурган файл, .jpg, 400 dpi
  • Нягтрал 400 dpi /Dots per inch/

Захиалга өгөх

 


“Электрикал Бюлдинг Нэтворк” ХХК 2018 онд барилга цахилгааны монтаж, холбоо дохиолол, сантехникийн суурилуулалт зэрэг чиглэлээр байгуулагдсан. Манай компани удирдлага зохион байгуулалт, ажиллах хүчин, материаллаг баазын хувьд чамгүй бэхжиж байгаа төдийгүй олон улсын чадварлаг инженер техникийн ажилчдаар багаа бүрдүүлсэн давуу талтай. Одоогийн байдлаар 15 гаруй үндсэн ажилтан 20 гаруй гэрээт ажилчидтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. “Электрикал Бюлдинг Нэтворк” ХХК ажилтны нийгмийн цогц асуудлын нэг болох ажилтан, ажилчдын байр, орон сууцны асуудлыг шийдэж, хөдөлмөрлөх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрүүл мэнд эмнэлгийн үйлчилгээнд хамруулах, ажлын хувцас, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл зэргээр хангах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах зэрэг асуудлыг төлөвлөлт, үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлж байна. Цаашид манай хамт олон орчин үеийн чанарын стандарт, шаардлагад бүрэн нийцсэн шинэлэг шийдэлтэй барилга орон сууцнуудыг барьж байгуулан салбартаа тэргүүлэгч компани байх эрхэм зорилготой ажиллаж байна.

You may also like