Интерьер дизайн гэдэг нь тухайн орон зайг ашиглаж буй хүмүүст илүү эрүүл, гоо зүйн таатай орчин бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотоод засал чимэглэлийг сайжруулах урлаг, шинжлэх ухаан юм. Энэ нь орон зайн төлөвлөлт, тавилга сонгох, гэрэлтүүлэг, өнгөний схем зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан үздэг.

Интерьер дизайнерууд өөрсдийн бүтээлч чадвар, мэдлэгээ ашиглан үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн функциональ, загварлаг орон зайг бий болгодог. Тэд орон сууцны болон худалдааны төслүүд дээр ажиллаж болох бөгөөд тэдний ажил нь дизайны үзэл баримтлалыг боловсруулахаас эхлээд тавилга, өнгөлгөөг сонгох хүртэлх бүх зүйлийг хамардаг.

Орон зайн төлөвлөлт: Энэ нь өрөөний орон зайг хэрхэн хамгийн үр ашигтай, ажиллагаатай ашиглахыг тодорхойлох явдал юм. Үүнд тавилгын зохион байгуулалт, хөдөлгөөний урсгал, хадгалалт зэрэг зүйлс орно.

Тавилга сонгох: Орон зайд тохирох тавилга сонгох нь үйл ажиллагаа, хэв маягийн аль алинд нь чухал юм. Интерьер дизайнерууд тавилгын цар хүрээ, ямар материалаар хийгдсэн, хэрхэн ашиглах талаар анхаарч үздэг.

Гэрэлтүүлэг: Гэрэлтүүлэг нь орон зайн уур амьсгалыг тохируулж, илүү ажиллагаатай болгодог. Интерьер дизайнерууд гэрэлтүүлэг сайтай орон зайг бий болгохын тулд орчны гэрэлтүүлэг, даалгаврын гэрэлтүүлэг, өргөлтийн гэрэлтүүлэг зэрэг олон төрлийн гэрэлтүүлгийн техникийг ашигладаг.

Өнгөний схем: Өнгө нь орон зайн сэтгэл санаа, мэдрэмжид ихээхэн нөлөөлдөг. Интерьер дизайнерууд өнгөний онолыг ашиглан нүдэнд тааламжтай, орон зайн үйл ажиллагаанд тохирсон өнгөний схемийг бий болгодог.
Материал ба өнгөлгөө: Орон зайд ашигласан материал, өнгөлгөө нь түүний ерөнхий харагдах байдал, мэдрэмжид ихээхэн нөлөөлдөг. Интерьер дизайнерууд эдгээр шийдвэрийг гаргахдаа шал, countertops, хананы өнгөлгөө, даавуу гэх мэт зүйлсийг анхаарч үздэг.

You may also like