Стэндний эх бэлтгэл

Эх файл:

  • Adobe Photoshop, .psd файл
  • Зурган файл, .jpg, 400 dpi
  • Нягтрал 400 dpi /Dots per inch/

Захиалга өгөх

 

Стенд хэвлэл, хөл:
Хэмжээ: 60×160 cm, 80×180 cm

Хэвлэл:
Хулдаас, фото цаас, слайд, фото даавуу

You may also like