Бид танай байгууллагын албан бланк-ны эх бэлтгэлийг “Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд бүрдлүүдийг байрлуулахад тавигдах шаардлага” /MNS 5142:2002/ стандартын дагуу чанартай хийж үйлчлэнэ.

Албан бланкны эх бэлтгэл хийх Үнэ: 50000₮

Эх файл:

  • Corel Draw, .cdr файл
  • Албан тоотын мэдээллийг өөрчлөөд шууд хэвлэх боломжтой Microsoft Word /.docx/ файл

Захиалга өгөх

You may also like