Хэмжээ:  А5 /148х210мм/, А4 /210х297мм/

Хэвлэл: Өнгөтөөр хэвлэнэ. /Epson printer, Оффсет хэвлэл/

Цаасны зузаан: Epson printer 80гр, Оффсет хэвлэл 100гр

Хэвлэх доод хэмжээ: 100ш

 

You may also like