Facebook хаягаа шууд page болгох

1. Та Facebook Account-а Page болгохын өмнө өөрийнхөө шаардлагатай мэдээллийг авсан байх хэрэгтэй.
Мэдээллийг авахдаа:

  1. Баруун дээд буланд байрлах    товч дээр даран  Account Settings – нэвтэр
  2. Зүүн баганын хамгийн дээд хэсэгт байрлах General руу ор
  3. Доор байрлах  “Download a copy of your Facebook data” хэсэг рүү нэвтэр
  4. Start My Archive нэвтэрч нууц үгээ оруулаад л гүйцээ

 2. Хэрвээ таны Facebook account  бусад Group болон Page – н админ бол админ эрхээ өөр хэрэглэгч рүү шилжүүлэхээ мартуузай.
Group – н админ шилжүүлэх

  1. Group -рүүгээ нэвтэр
  2. Members –  хэсэг рүү ороод админ болгох хэрэглэгчийг сонго
  3. Сонгосны дараа   дараад Make Admin

Page – н админ шилжүүлэх

  1. Page – н дээд хэсэгт байрлах Edit Page дараад  Manage Admin Roles луу нэвтэр
  2. Content Creator  гэснийг Manager болгон өөрчлөөд Manager болгох хэрэглэгчийн e-mail г оруул
  3. Save товчин дээр дараад өөрийн нууц үгээ оруулаад идэвхжүүлээд гүйцээ.

3. Одоо https://www.facebook.com/pages/create.php?migrate энэ хаягаар ороод Page-ыхээ төрлийг сонгоод нээгээд л болоо.

via