Цахим сурталчилгаа нь сурталчилгааны зардал маш бага бөгөөд зорилтод хэрэглэгчидэд тэдний хүсэл сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурлан өөрийн бүтээгдэхүүнийг түргэн шуурхай хүргэх, сурталчилах боломжийг олгодог.

Захиалга өгөх

Upload