Интернет орчинд байгууллагынхаа сурталчилгаа, мэдээллийг өөрийн компанийн бүтээгдэхүүний онцлогт тулгуурлан хэрэглэгчдэд хүргэн тэдний худалдан авалтанд уриалах үйлчилгээ.
 

Захиалга өгөх

Upload