SEO гэдэг нь “хайлтын системийг оновчтой болгох” гэсэн утгатай. Энгийнээр хэлбэл, SEO гэдэг нь хүмүүс хайлт хийх бүрт Google, Microsoft Bing болон бусад хайлтын системд харагдах байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд вэбсайтаа сайжруулах үйл явцыг хэлнэ.

Хайлтын системийн оновчлол хийснээр:

Хайлтын үр дүнд таны хуудсууд илүү сайн харагдах тусам таныг олж, холбогдох магадлал өндөр болно. Эцсийн эцэст хайлтын системийг оновчтой болгох зорилго нь үйлчлүүлэгчтэй холбоо үүсгэж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ борлуулалт явдал юм.

  • Яагаад SEO чухал вэ?
  • SEO хэрхэн ажилладаг
  • SEO хэрхэн сурах вэ?