Лого

Үсгийн фонт

Өнгө

CMYK өнгөний кодыг бүх төрлийн оффсет болон дижитал өргөн хэвлэлд ашиглана.

RGB өнгөний кодыг вэб товхимол, ТВ, CD, DVD зэрэг монитороор (өөрөөсөө гэрэл цацруулах бүх хэрэгсэл) цацагдах бүх хэрэгсэлд ашиглана.

HEX өнгөний кодыг вэб сайтыг бүтээхэд хэрэглэнэ.
Брэндийг туслах өнгөний хамтаар ашиглаж болох бөгөөд туслах өнгө нь энэ тохиолдолд арын дэвсгэр өнгө болон жижиг элементийн зориулалтаар ашиглагдана. Логоны өнгөний кодыг харгалзах өнгийн дэвсгэр дээр байрлууллаа.

Hex #7DBB2C
RGB 125 187 44
CMYK 59 4 100 0

Hex #212121
RGB 33 33 33
CMYK 0 0 0 100